Forfatterportræt skrevet af  Karl Larsen

Indledning

Indtil videre findes kun en bibliografi for Karl Larsen.

Bibliografi

Aage Jørgensen, Dansk litteraturhistorisk bibliografi.

Internet-version af den bibliografi dækkende 1967-1986, som Dansklærerforeningen udgav i 1989, og de supplerings-hæfter, som er udkommet årligt siden.

  • Jørgensen, Jesper Düring, »Karl Larsen und Erich Maria Remarque. Aspekte der Rezeption und Übersetzung von 'Im Westen nichts Neues' in Dänemark«. Erich Maria Remarque Jahrbuch/Yearbook, XI, 2001, s. 9-46.
  • Gullberg, Helge, »En dansk diktare skriver till sin översättare. Brev från Karl Larsen i en tysk samling«. Danske Studier, 1973, s. 159-69. (Oversætteren er Ernst Brausewetter, hvis »Nachlass« rummer 42 breve fra KL blandt ialt 290 breve fra 51 skandinaviske skribenter.)
  • Dansk Skønlitteraært forfatterleksikon 2, 1960, s. 185-190
  • Vilh. Andersen: Illustreret dansk litteraturhistorie 4, s. 653-67
  • Niels Birger Wamberg i: Danske digtere i det 20. årh 1. s. 289-93