Larsen, Karl Uddrag fra Militarismens Fallit

Men, om det, at Tyskland er slaaet lam for lange Tider, er saa ovenud gunstigt for Verden og særligt for de smaa Nationer indenfor Verden, er et Spørgsmaal, der allerede er begyndt at nage en Smule. Havde Tyskerne egentlig ikke været et svært konkurrencedygtigt Folk, som det var godt at have med ved Bestemmelsen af Priserne paa Raastoffer, Forbrugsartikler, færdige Varer o. s. fr? Var det saa heldigt, at disse Priser nu vilde blive fastslaaede uden Tyskernes Medvirkning, først og fremmest under Hensyn til de mægtige Storfolks Interesser, der havde besejret Germanerne, og som kunde skabe knugende Monopoler? Havde ikke ogsaa et købedygtigt Tyskland været en bedre Kunde for mange Smaalandes Eksport end det forarmede Land, man nu længe fik at regne med?