Larsen, Karl Uddrag fra Militarismens Fallit

Militarisme er ikke ensbetydende med Militærvæsen, Krigsberedskab, Hær- og Flaademagt. Et Land kan have et mægtigt Militærvæsen uden at kunne kaldes militaristisk i moderne Forstand. Det i hvert Fald indtil Verdenskrigen ubetinget ikke »militaristiske« engelske Folk besad f. Eks. Verdens kvantitativt betydeligste og kostbareste Militærvæsen, hvis Krigsskibe svømmede paa alle Have, og som spandt et Net af Militærstationer og Militærbesætninger ud over hele Jorden.