Larsen, Karl Uddrag fra Under vor sidste Krig

Oberstleiutnant Regimentscommandøir Bech. Jeg tager mig herved den ærbødige fridhed at 148 skrive Dem til da jeg og en af mine Venner Længe har haft Lyst at komme i Tjennesten og da vi ere for unge til at blive udskrævet henvender vi os til Dem om De ikke Godhedsfuld vil optage os som frivillig og vort høiste ønske er at komme til første Inftreirægement jeg hæder Niels Peder N. og er 19 Aar den 25 Mai og min Ven Peder J. fylte 19 Aar 8de Marts.