Larsen, Karl Uddrag fra Under vor sidste Krig

Gamle Wrangel kaster Penge i Grams paa Gaden, han gaar i Barndom, løb i Gaar i Gala hele Apoteket rundt efter Fru F. og kaldte hende sin Datter, sagde Du til hende o. s. v. Stemningen er meget, meget trykket; og der frygtes almindelig for i Morgen, da Svaret skal gives paa Pengefordringen; der menes, at Wrangel saa vil tage 12 ansete Mænd af Byen som Gidsler for Pengene.