Larsen, Karl Uddrag fra Under vor sidste Krig

Eders kjære Brev som I sente mig den 16de dennes har jeg med stur Glæde modtaget, og jeg seer deraf at i dengang var ved end god Helsen, og det samme kan jeg og tilmelde Eder. det glæder 430 mig ligeledes at høre fra min Kammerat og H.'s Peder, her bedes af mig at hilse dem igjen at det er en kjedsom Tid at Leve her i Fangeskab hvi har ellers Frihed til at komme ud hver Formiddag men det er en Tvungen Sag saa der er ingen Lyst hos os, fire Timmer af gangen er vi ude at Trille Jord paa end nyd Skandse som andlægges her kan ingen Lyst være til at Arbeide. da vi ingen betaling skal have, og hvores Fodtøi kan heller ikke holde ud til Jord Arbeide hvorres Kost vil jeg ikke fortælle Eder noget om, da jeg ellers frygter for at I vilde byde mig saadanne Retter naar jeg kommer hjem, ... Det var en Glædelig Dag for mig da jeg modtog Eders Brev med det samme fig jeg et Brev fra Hr Kjømand B. og Hr Forstander F. De sente mig 16 Prøisiske daler, som kom til mig fra H. Pontoppidan i Hamborg de 4 Rbd seer jeg at være fra Eder samlet af Bønder Karle Men jeg Beder Eder mange gange at Takke dem som sende mig disse Penge, nu vil vi Bede Hr. L om at sette et lille Taknemlig Stygge i Advisen som gjælder for os alle, fra Falster ...