Larsen, Karl Uddrag fra Cirkler

«Ja, jeg tror desværre ikke, det gaar an at slaa Vinduet ned paa begge Sider,» begyndte den smilende, ganske uopfordret, «for naar man ser paa Røgen, er der dog ikke saa lidt Vind i Dag, og — saa vidt jeg veed, staar der ogsaa i Reglementet ...,» han bøjede 11sig frem mod Opslaget paa Kupévæggen, « ... jo, ganske rigtigt: saafremt blot een af de Rejsende forlanger det, skal Vinduet paa Vindsiden være lukket, og der tror jeg nok (med næsten overhaandtagende, velvillig Latter) at jeg i fælles Interesse maa være den ene Rejsende.»