Larsen, Karl Uddrag fra Cirkler

Den tykke havde med et sløvt Blik fulgt Linierne paa Plakaten. «Ja,» sagde han og gabede. Saa tog han sit Cigarfuderal op og saae ned i det: «Hm», — han gav sig til at føle rundt om i Lommerne, «jeg syntes ogsaa nok før, jeg skar Spidsen af en Cigar ...»