Larsen, Karl Uddrag fra Cirkler

Paa Dampfærgen gled jeg fra ham imellem de mange Rygge og slap ned i Spisesalonen, hvor snart alle Pladser om mig blev optaget. Efter at jeg, med Øjnene kun rettet paa de allernærmeste, havde stillet min Sult, vovede jeg at se ud over Bordet. Der sad min Skriveblæksmand et godt Stykke borte og konverserede paa det livligste en ældre, hvidskægget Herre, der saae ham stift ind i Øjnene uden at kunne faa et Ord indført.