Larsen, Karl Uddrag fra Cirkler

Fraspændte Diligencevogne og tomme Pakbøre stod stillet om bag Stationen, jeg saae ud over livløse Marker, gik langs nogle Havegærder, de lave Huse var lukkede og stumme. Jeg kom ud paa en Gade med Hjulspor i Vejen, men der var intet endnu, som tydede paa, at der ogsaa denne Dag vilde komme Færdsel af Mennesker og Dyr, det kunde lige saa godt være uddøet altsammen uden at ville vaagne mere og Jorden som en anden Maane bestemt til at dreje sig omkring i Verdensrummet, blot med mig som eneste levende Væsen tilbage!