Larsen, Karl Uddrag fra Cirkler

Omtrent et Kvarter før Afgangstiden dukker der et Slags Restauratør frem i 3dje Klasses Ventesal og stiller tre forskelligt farvede Slags Brændevin og en lang Kasse Cigarer ud paa Disken, lidt efter kommer Gendarmen og giver sig til meget fredsommelig at spankulere frem 25og tilbage, yderst krigersk udrustet, med Sabel og Revolver i ny Sælhundeskindstaske. Bønderne begynder at fylde Perronen og Venteværelset, de har Kasketter, gult farvede Naturstokke og solide Piber; en Fanøkone med to Smaapiger staar ved Billethullet og faar Penge igen. Baade Moder og Børn bærer Nationaldragt, Haaret er skjult af et mørktfarvet Hovedklæde med Snipper, de lange kulørte Skørter falder i dybe Folder og staar stift ud over solide Underklæder, Pigebørnene er klædt paa ganske ligesom den store. Det er helt underligt at se disse smaabitte Madammer paa en Gang give sig til at hoppe og springe omkring med nogle almindelige kortskørtede og bararmede Tøsebørn.