Larsen, Karl Uddrag fra Cirkler

Fruen var svær og trivelig og havde sin Plads bag Buffeten i Gæstestuen med dens Opdækning af Skinke, Pølser, Roastbeef og saa 37 videre. Paa alle Bestillinger fra den lille, halvvoksne Opvarter, svarede hun med et imødekommende Ja—a!, rejste sig og skar med fagmæssig Færdighed Stykker af med en lang, blank Kniv.