Larsen, Karl Uddrag fra Cirkler

Jeg har heller ingen Hukommelse for Veje. Her i Hamborg har jeg dog været før, men husker egentlig ikke en eneste af Retningerne fra et Sted til et andet; derimod glemmer jeg aldrig selve Stederne, jeg har set, hvorledes Karakteren af Gaderne var, paa hvilken Maade Husene laa paa en Plads; Gadehjørner, Butikker,

        

41 Holdepladser for Drosker, altsammen springer det mig i Øjnene igen som gamle bekendte Ansigter.