Knudsen, Jakob Uddrag fra ANGST

Der steg et Minde fra Barndommen frem for Martin – om en gul Eng, han vilde hvile sig paa, naar han havde været hos Paven i Rom og bekjendt alle sine Synder og faaet Tilgivelse.