Knudsen, Jakob Uddrag fra ANGST

Først da Kloster-Portneren lukkede Døren op for ham, og han vendte sig om mod dem, idet han gik ind, aabnede Graaden hans Ansigtstræk og hans Øjne for dem, og de saae – hvor de skulde have elsket det Menneske.