Knudsen, Jakob Uddrag fra ANGST

»Nej, men hør saa videre, hvad jeg har at sige jer.« Der var en egen mild Myndighed i Staupitz's Stemme: »I det Menneskelige og det Timelige hersker Loven, og med Loven følger altid Angst, selv om Ens Fader ikke var saa overdreven stræng en Mand, som jeres har været. Men i det Menneskelige kan vi ogsaa bære Angsten. – Det kan vi ikke i det Evige, – det Eviges Angst kan intet Menneske bære –«