Knudsen, Jakob Uddrag fra ANGST

»I undrede jer før over, hvorfra jer Fader havde sin Myndighed – og sin Ro i det Evige. Det er let at sige: han er vistnok en sanddru Mand for Gud og stoler paa Guds Naade. Deraf kommer al sand Ro og Myndighed.«