Knudsen, Jakob Uddrag fra ANGST

Staupitz rejste sig: »Nu maa I have Farvel. Vi tales vel senere ved.«