Knudsen, Jakob Uddrag fra ANGST

Paa en Maade syntes Martin det var fuldt tilfredsstillende, hvad Staupitz havde sagt om den skjulte Vækst. Men – det gav jo ikke Sikkerhed. Han syntes selv, det var Synd: – men han kunde ikke opgive at faa fuldkommen Sikkerhed, – han vidste sletingen Ting om sig selv og sin evige Fremtid, naar han ikke fik fuld Sikkerhed. – Han begyndte endogsaa at undres over, hvordan Staupitz's tidligere Ord om Sandhed og Naade havde kunnet bringe ham en saa vidunderlig Trøst, for der var jo egentlig hellerikke dermed sagt noget bestemt om Sikkerhed, om Salighedens Vished.