Knudsen, Jakob Uddrag fra ANGST

Da gled alt Fodfæste bort under Martin – den gamle, svimlende Rædsel var atter over ham, – det var endogsaa, som om Stedet forflygtigedes – han var ikke i Erfurt – men i Magdeburg – han lugtede Floddyndet, naar Elbens Vand stod lavt – – aa, det stank af evig Fordømmelse! – –