Knudsen, Jakob Uddrag fra ANGST

Saadanne var hans Tanker i dette Øjeblik, og det var hans bevidste Tanker i lang Tid derefter; men hvem kjender sin Sjæl til Bunds? – – –