Knudsen, Jakob Uddrag fra ANGST

»Jeg vil ikke mere ud i det Uvisse, – ud i Forventningerne!« afbrød Martin ham angst. »Der er nok, som vil friste mig derud igjen – – Jeg veed kun, hvad det er at hvile i Gud, det veed jeg, – og det er nok.«