Knudsen, Jakob Uddrag fra ANGST

Martin saae op, som en, der bliver kaldt paa, men ikke kan vaagne. Lidt efter udbrød han: »Send I mig til det flammende Helvede, om I vil. Hvad veed vi om det Næste? Men jeg er hos min Gud og Fader, nu, i denne tunge, denne – salige Stund. Det veed jeg. Det er det eneste, jeg veed!«