Knudsen, Jakob Uddrag fra MOD

Magister Philip var allerede inde i Huset.