Knudsen, Jakob Uddrag fra MOD

»Det er maaskee Skikken saaledes?«