Knudsen, Jakob Uddrag fra MOD

»Nu er det om at gjøre,« sagde Amsdorf, »om hans Hellighed Paven kan indsee, at det ikke er det Wittenberg Universitet, der brænder hans Bulle, omendskjønt det har udleveret den til jer og følger jer hen til Baalet med sit hele Mandskab.«