Knudsen, Jakob Uddrag fra MOD

Da sagde Jonas højt ind i hans Øre: »Ærværdige Fader, holder I fast ved Kristus og ved den Lære, I har prædiket?« Herpaa svarede han et tydeligt Ja.