Knudsen, Jakob Uddrag fra MOD

Lidt efter vendte han sig om paa højre Side og faldt i Søvn – næsten et Kvarter – saa at de Omstaaende, med Undtagelse af Lægerne, endnu en Gang haabede paa Bedring. Men pludselig blev han bleg, Næse og Fødder blev kolde, og der gik en Trækning hen over hans Ansigt, som om han sank noget bittert og ildesmagende. Saa drog han et dybt Suk og var død. Da var Klokken mellem 2 og 3 Morgen, den 18. Februar.