Knudsen, Jakob Uddrag fra Martin Luther

Der forekommer i denne Fortælling nogle Vers og nogle Smaaeventyr, som er frit oversatte fra Tysk.