Knudsen, Jakob Uddrag fra Martin Luther

2) Julius Köstlin: Martin Luther. 4. Opl. Berlin 1889.