Jacobsen, J. P. INDHOLD

INDHOLD

Indledning til Digte .................. XI-XXVIII

Hervert Sperring ........................ 1-55

Til min Moder ........................ 3

Vaar .................................. 4

Kveld .................................. 5

Begejstring ............................. 5-6

Til Klitten ............................. 6-7

Efteraar ... ............................ 7-8

Nat .................................. 8

Hvad brød jeg mig vel .................. 8-9

Til Strengelegen ........................ 9-10

Ellen [I] ..... .......................... 10-11

Hvi gjækker mig Livet stedse .......... 11

En Bøn ................................ 12

I Drømmenes Land......................... 12-13

Straaler, mine Drømmesale............ 14-15

Farer hen, I tomme Drømme.......... 15-16

Drøm ................................. 16

Drømmeidealet........................ 16-17

Gud, frels mig dog ...................... 18

Viger bort ............................. 18-20

Asali [I] ............................... 20

Asali [II] ............................... 21

Asali [III] .............................. 21-22

Vil du ................................. 22

Sejerssang ............................. 22-23

Til Asali [l[ ............................ 23-24

Til Asali [II] .......................... 24

Solnedgang ............................ 24

Til Asali [III] .......................... 25

Der hjælper ej Drømme ................ 25

VI

Til Asali [IV] .......................... 26-27

Farvel ................................. 27-30

Fjern ................................. 30-31

Naar en Gang .......................... 31-32

Til Asali [V] ............................. 32-33

Solnedgang ............................. 33

Hjemad ................................ 33-34

Min Lykkes Borg ....................... 34

Forbi ................................. 85

Saa er nu da Jorden en Kobbertyr ...... 35-36

Jeg vil ej dø ............................ 36-37

Ellen [II] .............................. 37

Jeg kan ej sidde lig en heldig Fisker .... 37

Asalis Have ........................... 38-39

Afsted min Baad ....................... 40

Ønskerne .. ............................ 40-41

Solnedgang............................ 42-43

Asali [IV] ............................. 43-44

Mod Dæmring .......................... 44-45

Signe .................................. 45-46

Fred .................................. 47

Ved Asalis Grav ........................ 47-48

Med store Tanker har jeg levet .......... 49

Lad mig ej dø .......................... 50-51

Herverts Død ........................... 52-55

Hadding ................................. 57-62

Lyriske Digte ............................ 63-134

Du kalder mig tavs og melankolsk ...... 65

Monomanie ............................. 66-69

Vi stakkels travle Menneskebørn ........ 70

Sæt Livet nok saa vildt i Spring ........ 71

Har du med dit Øje skuet .............. 72-73

Skoven ved Middagstid ................. 74

Regnvejr i Skoven ...................... 75

[En Arabesk] ........................... 76-78

[Tjørnen] .............................. 79-80

Digterliv ............................... 81

Faaredrengen .......................... 82-83

Der aabnes en Dør ...................... 84-86

Frostsne ................................ 87

I Seraillets Have ....................... 88

VII

Navnløs ............................... 89

Rim ................................... 90

Faustina ............................... 91-92

Alle Smaablomster, trip, trip, trip ...... 93

Polka ................................. 94

Til Agnes .............................. 95

Og jeg er Ellen fra Vesteraa ............ 96

Grækenland ........................... 97-98

Nævner min Tanke dig ................. 99

Det er Stævnemødets Time .............. 100-101

Kongens Øre er mæt af Tale ............ 102-103

Anden Februar 1873 .................... 104

Hilsen fra Dyrehavens Dryader........ 105-106

Arabesk til en Haandtegning af Michel Angelo ............................... 107-110

Løjt de klingre Glaspokaler ............ 111

En svunden Dag ........................ 112

Nu Dæmringen kvælder ................ 113

Silkesko over gylden Læst .............. 114

[Taarnvægtersang] . .................... 115-116

Liglagner i Festons omkring mit Billed .. 117

Det bødes der for ...................... 118

Marine ................................ 119

Landskab [I] ........................... 120

Genrebillede ............................ 121

Cendrée og lille ........................ 122-123

Har Dagen sanket al sin Sorg .......... 124

Irmelin Rose ........................... 125-126

Evig og uden Forandring.............. 127

Fremskridtets Vej var altid ............. 128

Englen Asali ........................... 129

Det har Seraferne ...................... 130

[Landskab] [II] ......................... 131

Lad Vaaren komme, mens den vil ...... 132

Saa standsed' og der den Blodets Strøm. 133

Lys over Landet ........................ 134

Tekstkritik, Haandskriftbeskrivelse og Kommentarer .. ............................ 135-177