Holberg, Ludvig Seks komedier

Danske Klassikere udgives med støtte fra Litteraturrådet. Redaktionsudvalg: Charlotte Madsen for Nyt Dansk Litteraturselskab, Hanne Marie Svendsen for Danske Skønlitterære Forfattere, Mogens Brøndsted, Jørgen Hunosøe og Esther Kielberg for DSL. Serien redigeres af de to sidstnævnte, dette bind desuden af Lars Peter Rømhild som tilsynsførende. Tekstgrundlag: Ludvig Holbergs Samlede Skrifter, udg. af Carl S. Petersen, Aage Hansen og EJ. Billeskov Jansen. Bd. I-XVIII, 1913-1963. Nr. 492104.

Efterskrift og noter © DSL/Borgen 1994 · ISBN 87-21-00246-0 Omslag: Lars Rosenquist Bech-Jessen på grundlag af A. Roslins maleri fra ca. 1742 af Ludvig Holberg samt originalbrev fra forfatteren til krigsråd Aage Rasmussen Hagen 27. jan. 1731 · Tryk: Rounborgs Grafiske Hus, Holstebro · Papir: Book Design - l ,3 -100 g, Svane-mærket, klor- og syrefrit · ISO 9706.
1. udgave, 2. oplag 1999