Holberg, Ludvig Uddrag fra Seks komedier

kiender (...) igien: genkender. - hocus pocus: intriger, »streger«. -Alexander Magnus: se n.t.s. 390.