Drachmann, Holger Forskrevet

Anden Bog

1.II.1

149

Material- og Droguerihandel(en ): forretning, der handler med kemikalier, farver m.m. - Sejerværk : ur.

150

Ringens og Lampens Aand : de magiske hjælpere i Oehlenschlägers eventyrdrama Aladdin (1805). - rundt : klart, utvetydigt. - Kønnet : kvindekønnet, kvinderne.

151

Materialist : kemikalie- og farvehandler. - Regalia : mærke på stor cigar. - - zerrissne : (af ty.) sønderrevne, fortvivlede som moderigtigt i en vis art romantik. - Aarestrup : Emil Aarestrup (1800-56), se også Efterskrift s.655 og n.t.s.620.

152

At Natten (...) i Sjælen : af Aarestrups ritorneller, hhv. nr. 95, nr. 81 og nr. 101 i hans Saml. Skrifter , bd. II (DSL 1976), s.202-05. - Amor (...) hos Psyche : se n.t.s.85. - Garibaldiskjorte : rød skjorte, benævnt efter den italienske frihedshelt Giuseppe Garibaldi (1807-82) og hans friskarers uniform.

153

ere (...) ville (..) kunne flere gange: jf. Efterskrift s.682f.

155

Soit : (fr.) o.k., jeg accepterer. - Frakken : jakken. - Andianw : (ital.) lad os gå; af sted. - a la campagna : (ital.) ud på landet.

1.II.2

156

Landauer(en ): firhjulet tospænderkøretøj. - voltigerede : sprang behændigt. - Villakvarteret : mellem Gl. Kongevej, Frederiksberg Allé og Pile Allé.

157

Byron : den britiske digter G.G. Byron (1788-1824), se Efterskrift s.657f. - Entontcas : (af fr.): kombineret parasol og paraply. - Let us have (...) after : Byrons Don Juan , 2.Sang (1819), slutn. af str. 178: »kom, Vin og Kvinder, Liv og Lyst i Salen;/ imorgen ta'er vi Soda og Moralen.« (Drachmanns overs. 1880). - Man (...) intoxication : sammestedsfra, beg. af str. 179: »Rus maa der til; spørg hver erfaren 710 Mand!/ Rus er jo dog i Livet alt det Bedste« (Drachmanns overs.).

159

idenne Juninats (...) Frihed : fra Ulfs digt s.152ff. - Vejridsningen : grøften.

160

Aa Du (...) Jansen : personen/citatet ikke identificeret. - Loven : med hentydning til 2. Mos. kap.24ff. - Konfession : trosbekendelse.

161

bede : holde hvil.

162

full dress : (eng.) selskabstøj. - Kallebodstrand (Kalvebodstrand): Sjællandssiden ved den senere Sydhavn. - heroisk Landskab : som i den antikke digtnings helte- og halvgudeverden. - Pan (...) Sivene : den græske hyrdegud Pan skar en fløjte af den dunhammer (syrinx), som en flygtende nymfe var forvandlet til. - Diana : den romerske mytologis jagt- og månegudinde.

163

Maskepi : hemmelig forbindelse, sammensværgelse.

164

Aurora : morgenrødens gudinde i romersk mytologi. - hinc (...) lacrimæ : (lat.) »derfra disse tårer«. Citat fra den romerske digter Terents' komedie Andria (166 f.Kr.), 1.akt, sc.1. - iUskyldighedstilstanden : som Adam og Eva før syndefaldet; jf. 1. Mos., kap.3, v.5ff. - som Ibsen siger : Bisp Nikolas' replik i 2.akt af Kongs-emnerne (1863): »Jeg er i uskyldighedstilstand: jeg kender ikke forskel mellem godt og ondt.« - Adam før Syndfloden : fortalelse el. vittighed af Ulf: i 1. Mos. hører syndefaldet til Adam (i kap.3), mens det er Noa, der sidenhen reddes fra syndfloden (kap.6ff.). - Evolutionen : udviklingen, populært som biologisk og civilisationshistorisk begreb i perioden, efter Ch. Darwin og H. Spencer.

165

Slottet : Frederiksberg Slot.

166

Filister : spidsborger, sippet og amusisk person. - Vidste Du (...) Frelse : Jesu ord i Luk., kap.19, v.42, da han forudser Jerusalems ødelæggelse. - Fæstning - Forter : et vigtigt led i Estrup-regeringens politik var at udbygge Københavns forsvar ved en ring af kanaler, fortifikationer og fæstninger. Se også Efterskrift s.644. - Slaget paa Rheden : 2. april 1801, da englænderne under admiral, Lord Nelson besejrede den hjemmeværende danske flåde ved København. - rev Voldene ned : i 1856 opgaves Københavns utidssvarende befæstning, og nedrivningen af voldene omkring byen begyndte; dette var bl.a. signal til den hastige vækst af bebyggelser udenfor, ikke mindst i brokvartererne, jf Efterskrift s.648.

167

Sædelighedssag : igennem 1880erne var kønsmoralen et stridspunkt. - holder (...) Storebededag : hvor københavnerne i stort tal fejrede fridagen ved at spadsere på volden. - heibergske Vaudeviller : fra ca. 1825-40 og gennem resten af århundredet udgjorde de en populær del af 711 Det Kgl. Teaters repertoire, men betragtedes til sidst som en del af en spidsborgerlig og snerpet kultur. - brand en burgsk : af kurfyrstendømmet Brandenburg fremgik 1701 kongeriget Prøjsen, kernen i den tyske rigsenhed, der etableredes i løbet af 1800-t. -glimre : nutid, jf. Efterskrift s.682f.

168

Retfærdigheden (...) Juan synger : i Mozart og da Fontes opera Don Giovanni (1787, Don Juan ) med den hævnende kommandants stenstatue til slut; ordene indgår i indskriften på statuen og læses/synges af Leporello i 4.akt, 1.sc. (A. Zinks ovs. af v. Wolzogens bearbejdelse: Don Juan , Kbh. u.å.). - Ræk mig (...) Søde : »Ci la darem la mano«, duet ml. Don Giovanni og Zerlina i Mozarts Don Giovanni. - Addio : (ital.) farvel. - Signorina : (ital.) frøken. Der fortsættes altså i operastilen, men her næppe citat.

169

Judas : han forrådte Jesus med et kys: Matt., kap.26, v.48f.

170

Bryggerierne(s ): Carlsbergs og Kongens Bryghus' bryggerier i Vesterbro-Valby-kvarteret. - Slagterblod : måske fra det nye kvægtorv fra 1879 i området. - Garverbark : bark, der indeholder farvestof, som bruges til garvning. - Odalisk : (hvid) haremspige hos den tyrkiske sultan. - Almée : ægyptisk sangerinde og danserinde. - Bajadere : indisk tempeldanserinde; også om kurtisane.

171

TH . Moore : den irske digter Thomas Moore (1779-1852) var kendt i Danmark bl.a. gennem oversættelser af Aarestrup og ved et kapitel i G. Brandes: Naturalismen i England (1875). Den gengivne passus er ikke identificeret. - straks : først. - akurat : just. - Fehmgericht : tysk domstol fra middelalderen, med hemmelighedsfulde virkemåder.

172

Pavlun : (bibelsk) telt, bolig. - Dervisch : asketisk muslimsk munk.

1.II.3

172

Frokost : morgenmad.

173

Bonjour : (af fr.) sort kjole (à la kjole og hvidt). - Bajs -: flonels-. - Engagér : ordre inden for fægtekunst til at presse modstanderens våben sidelæns. - degagér : ordre til at slippe presset på modstanderens våben og skifte side (h/v), - Battement : angrebsslag mod modstanderens våben, - fald ud : angrib.

174

Frakken : jakken. - en garde : (fr.) forsvarsstilling, hvorfra man tillige er rede til at angribe. - Parade : afbødning af angrebsstød. - Ripost : stød el. hug lige efter en parade. - bardous : brat, bums. - voltigeret : foretaget springøvelser (over hesten). - Carit Etlars Skrifter : forf. Carl Brosbøll (1816-90) skrev under pseudonymet Carit Etlar et stort antal 712 populære, især historiske romaner. - temmelig nøgne (...) Træsnit : der hentydes til den mere el. mindre pornografiske, primitivt illustrerede oversættelseslitteratur.

177

Let us (...) laughter : se n.t.s. 157.

178

Judas : se n.t.s.169.

1.II.4

180

A la bonne heure : (fr.) dvs.: lad gå. - Bakkantinde : i græsk-romersk mytologi en af de unge balstyrige kvinder i vinguden (Dionysos') Bacchus' følge, -gamin : (af fr.) kåd. - Kongebrev : bevilling til at indgå ægteskab uden forudgående lysning; vielsesbrev. - Fait accompli : (fr.) fuldbyrdet kendsgerning.

181

paa Klampenborg : dvs. på det derværende badehotel (fra 1866).

1.I

I.5

184

Stokværk : etage. - Boulwardier : (af fr.) person, der holder af at drive om på byens store strøg. - Demimondedamer : se n.t.s.43.

185

bonapartistisk : som var tilhænger af indsættelse af et medlem af den siden 1870 fordrevne kejserfamilie Bonaparte som statsoverhoved. - Gallicismer : franske ord og vendinger i dansk. - Konferensraaden : om titlen, se n.t.s.71. - conseiller d'etat : fransk dommer ved forvaltningsdomstol (altså en ordret, men helt misvisende oversættelse af Brynjulfsens danske titel).

186

Roman i gult Omslag : som dengang almindeligt for moderne franske bøger; her menes vel underholdningsroman. - nitid(e ): pyntelig, især sirligt indbundet. - le Figaro : mondænt, konservativt fransk dagblad. - Frakken : jakken.

187

Depesche : ilbrev el. telegram. - Bon : (fr.) godt.

188

sans façon : (fr.) uden omsvøb, evt. groft. - Fornøjeligt : fornøjet.

189

insultere : fornærme.

190

Faldskærm : uden relation til flyvemaskiner! - Bredouillen : (af fr.) spektaklet, skærmyslen.

1.II.6

190

Champs Elysées : den store boulevard op imod Triumfbuen i Paris. - Karrebæksminde : lokalitet på Sydvestsjælland, men godset er Drachmanns fiktion. -Kammerherre : titel på rangsperson i 2. klasse, nr. 5. - 713Bazarer for Zulukaffer-Missionen : en (fiktiv?) af de kristelige filantropiske indsamlinger til den ydre mission. - Stiftsprovsten : højere gejstlig, der administrativt assisterer en biskop, her åbenbart Sjællands biskop i København.

191

Tunnel : tunnelen under Den engelske Kanal var således en idé hundrede år, før den faktisk blev bygget (1987-94). - Inflammation : betændelse, fx lungebetændelse el. blindtarmsbetændelse. - merci : (fr.) her: nej tak. - Pletkniv(en ): kniv med sølvbelægning. - Mentor : læremester, åndelig formynder.

192

elektriske Lamper : i perioden et moderne, påfaldende fænomen. - café-chantants : (fr.) kabaret'er. - attraperet : pågrebet, standset.

193

nedringet : her om herrejakke med rund dyb halsudskæring; moderne dandy-snit i perioden. - Trottoir : (af fr.) fortov. - à la guerre : (fr.) til kamp. - Statskalender : se n.t.s.68. - Almanach de Gotha : kalender udgivet i Tyskland siden 1763 med fortegnelse over alle levende medlemmer af europæiske fyrstelige og adelige familier.

194

Fædrenes Synder : 2.Mos. kap.20, v.5. -ganske vist : måske i den ældre betydning: helt bestemt. - Alte Betschwester, junge [Bettschwester]: tysk mundheld: Gammel bedesøster, ung sengeveninde. Jf.: Da Fanden blev gammel, gik han i kloster. - / 'addition : (fr.) regningen.

195

Bummel : sold, svir. - en petit comité : (fr.) i en snævrere, fortrolig kreds. - Hanswurst-Bod : harlekin- og klovne-teater. - Opera comique : på Opéra-Comique i Paris fik genren - med tekster på fransk i stedet for på italiensk og med talt dialog - hjemsted fra 1716. Genrebegrebet blev siden udvidet, og teatret har skiftet bolig: 1870-87 husedes det i Théâtre Favart. - Chansonnette( -): (fr.) lille sang el. vise. - Handelsbetjentfen ): kommis.

196

couplets : små vittige, ofte satiriske viser. - Kurtisaner : her i afledt moderne betydning = prostituerede. - chic : (fr.) moderne, pikant smag el. snit.

197

pandemisk(e ): syg; her snarest: liderlig (af gr. pandemos, som tilnavn til kærlighedsgudinden Afrodites kødelige aspekt). - kultiverte : velopdragne. - elle (...) faite : (fr.) hun er fandens velskabt.

198

bjærgtagen : helt væk, fortryllet som i eventyr og sagn om personer, der lokkes ind i elverpigernes høj el.lign.

1.II.7

198

Bajadere : indisk tempeldanserinde; glædespige. - Stormogul(en ): østerlandsk (mongolsk) herskertitel.

714

200

excommuniære : bandlyse, bortvise fra det hellige el. borgerlige samfund. - Bakkanal : svirefest.

1.II.8

201

Caporal( -): tobak af jævn kvalitet. - alle sove : nutid, jf. Efterskrift s.682f.

203

vide vi ikke : jf. Efterskrift s.682f. - Roman : kærlighedshistorie. - Skærtorsdagsheks : if. østdansk og svensk folketro fløj heksene natten før skærtorsdag (i anden folketro: skt. hansaften) til deres heksesabbat, deres løsslupne fest med Fanden, på Troms eller på Bloksbjerg; sml. s.558.

204

Madame (...) maitresse : (fr., dog med fejlplaceret cirkumfleks): Deres ærede elskerinde.

205

klerikal : kirkeligt sindet. - indifferent : ukirkelig; ligeglad. - konnubialt : ægteskabeligt. - sinnlich-übersinnlich : (ty.) sanselig-oversanselig.

207

Adam (...) Syndefaldet : 1. Mos., kap.3, v.22-24; kendt motiv i billedkunst og digtning.

1.II.9

207

facteur : (fr.) postbud.

208

vore første Forældre : dvs. Adam og Eva. - Schopenhauer(s ): se n.t.s. 104,

1.II.10

208

Sund Færgegaard : åbenbart fiktiv lokalitet el. benævnelse. - Wiefroh (...) Menschen : begyndelseslinjerne af det første brev i Goethes brevroman Die Leiden des jungen Werthers (1774), Den unge Werthers lidelser: »Hvor er jeg glad over, at jeg er væk! Bedste ven, hvad er dog menneskets hjerte!« - Carlo Gozzi : (1720-1806) italiensk forfatter og dramatiker, Udg. har ikke kunnet verificere den gengivne udtalelse, -det »videnskabelige« Digteri : måske hentydning til Løjtnant v. Buddinges ord: »ved literære Arbejder, ved Artikler i Bladene og videnskabelige Digterværker tjener jeg ikke saa lidt« i Chr. Hostrups syngespil Gjenboerne (1844), 2.akt, sc.4. - slaar De (...) Luther : reformatoren Martin Luther opslog i 1517 95 teser, bl.a. imod afladshandelen, på kirkedøren i Wittenberg. - Theses : (af gr.) sætninger, påstande. - Højskole(s ): universitet.

209

Herakles : den græske kæmpe og halvgud, der efter vældige bedrifter 715 mødte sin død ved den skrækkelige Nessusskjorte : en giftholdig kjortel, som Herakles fik og iførte sig, og som påførte ham brændende, langsomt dræbende smerter. - profecto : (af lat. - og holbergsk) minsandten. - Catull : den romerske kærlighedsdigter Gaius Valerius Catullus (ca. 84-ca. 54 f.Kr.). - Ovid : den romerske, bl.a. mytologiske og dristigt erotiske digter Publius Ovidius Naso (43 f.Kr.-19 e.Kr.). - paa Volden : Københavns bykerne var indtil 1850erne omgivet af volde, egl. befæstningsanlæg, nu yndede til promenader. - Sang ikke (...) Spurv : Catuls digte nr. 2 og 3. - Kristenbernikovstræde : gade i det indre København nær ved bl.a. Metropolitanskolen og Østre Borgerdydskolen i disse gymnasiers (latinskolers) daværende beliggenhed. - blanco : uden sikkerhed. - Schleh-Augen : dvs. slåen-øjne. - Goethe (...) Turgenjew : se Efterskrift s.655-58. - Robert Burns : skotsk lyriker (1759-96). - Molière : egl. Jean Baptiste Poquelin (1622-73), den store franske komediedigter. - Alfred de Musset : fransk digter (1810-51). - Turgenjew : den russiske romanforfatter Ivan T. (l818-83). - Portia : heltinden i Shakespeares komedie The Merchant of Venice (ca. 1598, tr. 1600). - Elisabeth(s ): Elizabeth I af England (1533-1603) regerede 1558-1603, dvs. det meste af Shakespeares levetid (1566-1616).

210

man siger (...) Venice : vel altså hofdame(r) ved Elizabeths hof, ikke dronningen selv. 1800-t.s Shakespeare-biografier var rige på gætterier og anekdoter. - Globe : Shakespeares teater i London i en del af hans skuespiller- og dramatiker-år. - som frembringe : jf. Efterskrift s.682f. - Adam og Eva(s ): efter 1. Mos. ofte i billedkunsten og i digtningen, fx John Miltons Paradise Lost (1667). - Romeo og Julie : i Shakespeares tragedie fra ca. 1595. - Faust og Margrete(s ): i Goethes Faust , sml. Efterskrift s.655f. - Don Juan og Haidie(s ): kærlighedspar i 2.-4. sang af Byrons Don Juan (1819-21), som Drachmann oversatte. - Hagbart og Signe : sagnet hos Saxo og folkevisen om den tragiske elskovshistorie ligger til grund for såvel Oehlenschlägers Hagbarth og Signe (1815) som Karl Gjellerups Hagbard og Signe (1884). - Turgenjews (...) Conditorpige : Gemma, den kvindelige hovedperson i Turgenevs roman Foraars-Bølger (1872, da. overs. ved Vilh. Møller 1873). - Tolstojs Kosak-Skønhed : Marjanka, den kvindelige hovedperson i Tolstojs fortælling Kosakkerne (russ. 1861, da. overs. ved W. Gerstenberg 1890). - Dostojewski (...) Morder og Skøge : hovedpersonerne Raskolnikov og Sonja i Dostoevskijs roman Brøde og straf (russ . 1866, da. overs. Raskolnikov ved A. Wendt og Erna Juel-Hansen 1884). - Pegasen : den vingede himmelhest i græsk mytologi, gerne taget som 716 billede på den digteriske kraft eller inspiration (»bestige sin pegasus« o.lign. udtryk).

212

lade Fiolen sørge : lade stå til, ikke bekymre sig på forhånd. - Kæmpeviserne : d.s.s. folkeviserne.

213

(Dame-)Boudoir : (af fr.) påklædnings-, spejl- og make-up-værelse. - flet dit Aar : således både i manus, der er næsten uden fejlskrivninger, og i bogtrykket 1890, uforklarligt for udg.; i trykkene 1899 og 1908, som digteren næppe har læst korrektur på, rettet til »Haar«.

214

Led mig (...) Fristelse : den 6. bøn i Fadervor: Matt., kap.6, v.13 og Luk., kap.11, v.4. - Heurika : (gr.) jeg har fundet det! Legendarisk udråb af Arkimedes (f. 287 f.Kr., græsk matematiker og fysiker, ved opdagelsen af en fysisk lovmæssighed. - saa fuld (...) Augustmaaned af Fluer : talemåde om uoverskueligt antal - hos Holberg »Fluer i September Maaned«.

215

Bloddraaben i Æventyret : ikke identificeret af udg. Betydningsfulde bloddråber forekommer i mange folkeeventyr og digtninge; jf. også Abels blod i 1. Mos., kap.4, v.10.

216

Madammen : dvs. jordemoderen. - Offer og Accidents : foreskreven ydelse til præsten, især ved visse kirkelige tjenester, - indigoblaa : dybblå farve.

217

Harmonien i Naturen : if. romantisk forestilling.

218

decente : ærbare.

222

der staar (...) skadeligt : nyttelæren var en del af positivismens etik, men denne - meget grove - formulering har udg. ikke identificeret.

223

Logogrif : bogstavgåde.

224

Roman : også med betydningen kærlighedshistorie. - Nirwana : tomhed, den salige udfrielse fra jeg'et i buddhismens lære, aktualiseret af bl.a. den tyske filosof A. Schopenhauer. - pastoral(e ): egl.: vedr. hyrder; her om hyrdedigtningen og dens stilleje. - J'aime (...) vin : (fr.) jeg holder af god vin. Antagelig citat af en drikkevise el. kabaretsang. - Eau de Verveine : se n.t.s.130.

1.II.11

226

Caporal : jævn pibetobak.

227

ikke noget Udkomme : ikke noget at stille op.

228

de Ingemannske Romaner : den realistiske periode anså Ingemanns romaner - såvel de historiske (1824-36) som samtidsromanen Landsbybørnene (1852) - for naivt skematiske i deres etik og menneskeopfattelse.