Drachmann, Holger Uddrag fra Forskrevet

lave Vraa : beskedne hytte (poet.). - Skisma : splid, splittelse. - Kvindebevægelsen : Dansk Kvindesamfund, stiftet 1871, indtog under 1880-ernes sædelighedsfejde en ret puritansk holdning.