Drachmann, Holger Forskrevet

2.III.11

577

Vale et F ave : (lat.) farvel og vær mig/os gunstig. - De nye Valg : der var folketingsvalg i jan. 1887 og i jan. 1890. - les quatrefins de l'homme : (fr.) menneskets fire former for endeligt. Talemåden/citatet ikke identificeret. - intransigente : radikale, »fundamentalistiske«. - Evropæere og Danske : henholdsvis den radikale, til dels fritænkeriske, og den grundtvigianske fløj af Venstre, - forhandlende og uforsonlige : Venstre var delt i en fløj, der søgte forlig med Estrups Højre-regime, og en anden, der afviste at gå på kompromis. - Bænkevælling : rodsammen.
- Gendarmerne : se n.t.s.400.

578

Trepægleflaske : l pægl = 1/4 liter.

579

ikke vide (...) gøre : Jesusord under korsfæstelsen (med nutids flertalsformer, jf. Efterskrift s.682f), Luk., kap.23, v.34.