Drachmann, Holger Uddrag fra Forskrevet

Sala : (ital.) salon. - jeg er Læge : ligesom Drachmanns faktiske bekendte, den sydtyske læge Friedrich Kappier (1841-1908), der virkede i Venezia fra 1875, især som gynækolog, og for øvrigt også var skønlitterært aktiv. Se Jørgen Breitenstein: »Holger Drachmanns Venezia«, i Danske Studier 1969, særlig s.63. - Vilhelm Meister : Goethes dannelsesroman Wilhelm Meisters Lehrjahre (1795-96) med fortsættelsen Wilh. Meisters Wanderjahre (1821 og 1829). Sml. Efterskrift s.655.