Drachmann, Holger Forskrevet

Intermezzo

600

skrangler : skramler, -fidel(e ): gemytlig, lystig. - Enspænderfrakke : enkeltradet frakke eller jakke. - Teniers : den flamske maler David Teniers (1610-90) og Ostade : den hollandske maler Adriaen van Ostade (1610-85) er kendt for deres friske folkelivsbilleder.

601

drakonisk : alt for strengt. - nu (...) vil tillivs : 1889 indførtes lov om hundeafgift, også med bestemmelser mod løsgående hunde, specielt i byerne. - Høker(ens ): handlende med levnedsmidler, viktualiehandler.

602

blommede : blomstrede. - Vintergækker (...) gætte : gætte, hvem vintergækkerne kommer fra, i den kendte leg tidligt om foråret/før påske.

746

603

Sporvognsomnibussen (...) lunter afsted : det erindres, at trækkraften var heste. - Amontillado (en ): sherry-type.