Drachmann, Holger Forskrevet

Ulf Brynjulfsens efterladte Papirer.
Den første Kærlighed

604

Byron : se Efterskrift s.657f. - den staar (...) Syndefald : Byrons Don Juan , 1.sang, str. 127, v.2-3: »It stands alone,/ Like Adam's recollection of his fall.« På dansk her næsten som i Drachmanns o vers. (Første halvbind, 1882, s.55), der dog har »ene« i st. f. »alene«. - Komments : (af fr. og ty.) drikkelag. - Bakkanaler : gilder, udskejelser med alkohol. - Josef : Josef i Ægypten demonstrerede kyskhed ved at afvise de utugtige opfordringer fra Potifars hustru (1. Mos., kap.39); han blev ilde medhandlet af de fleste af sine brødre og havde således det moralske fortrin.

605

Kønnet : kvindekønnet. - Die Dame (...) nicht : (ty.) »Den dame, som jeg elsker, siger jeg ikke navnet på«, fra en yndet Salonlied af F. Löwe fra 1800-t. - Halv-Verdnen (s ): den finere del af prostitutionen.

606

Nimbus : stråleglans som med helgenglorie. - tage op paa (Arven ): låne med arven som sikkerhed, tage forskud på. - Moderatør-Lampe : olielampe med særlig reguleringsindretning for olietilførsel; ældre end 1870-80ernes gængse petroleumslamper.

607

Kærlighedshof : mere eller mindre legendariske kvindedomstole, hvor subtile spørgsmål om kærlighedens væsen og problemer kom til forhandling, i troubadour-miljøer i 1200-t.; måske aktualiseret af bl.a. E. Trojels disputats Middelalderens Elskovshoffer (1888). - Indskydelser : impulser, ikke-besluttede handlinger og forestillinger; mere end blot flyvetanke. - Renommist : ilde berygtet person. - Frakke : (lang) jakke. - Tjænestepigehjem : institution eller pensionat for tjenestepiger.

608

Inkvisitor(s ): streng, især kirkelig forhørsdommer. - Paletot : let overfrakke. - (...)Betegnehe! ... Vi stod ( ...): Mellem de to afsnit har digteren i trykmanuskriptet overstreget flg. fra den mundtlige dialogiske situation, hvori Ulfs selvbiografiske fortælling var indlagt: 'Vent lidt! sagde Gerhard og holdt Haanden for Øjnene, som for at fæste Billedet bedre. - Nu har jeg hende! Vil De blot sige mig: det var altsaa denne unge Pige, som De blev gift med?
Nej! svarede Ulf dæmpet [strøget: efter et kort Ophold]. Det var ikke hende, men ......
Videre! bad Gerhard .
Brynjulfsen fortsatte:'

747

609

Væddeløbssporten : fra 1870 afholdtes væddeløb på Eremitagesletten. - Kapervogn : hyrevogn, der under kørslen optager (kaprer) passagerer. - Gentlemanløb (et ): væddeløb for ikke-professionelle, altså herrer og ikke jockeyer. - fortrædelig : sur, ærgerlig. - Amazone(s ): kvindelig kriger i græsk sagnverden; en kvindelig ridedragt hed omkr. 1890 amazonedragt, amazonekjole. - Adonis : billedskøn ung mand, egl. den græske kærlighedsgudinde Afrodites elskede. - Aarestrup : Emil Aa. (1800-56), jf. Efterskrift s.655. - Har en mere rosenrød Mund/sin Elsker kunnet bide? : fra Emil Aarestrups digt »Charlottenlund«, str.6 (Digte 1938, Danske Klassikeres Aarestrup-udvalg, s. 94).

610

Maraschino (en ): en kirsebærbrændevin. - (Guld)remontoiruhr : særlig optrækkeligt lommeur. - Fuks(er ): mørkerød hest. - Nysølv(s ): en sølvlignende legering. - Skumkæder : kæder på hestens bidsel. - Char-a-banc : (af fr.) åben vogn med sidebænke, - paillegul(e ): strågul, bleggul.

611

Saddelpladsen : det fineste område af tilskuerpladser, - parere : vædde. - Bredgade : altså Ulfs families overklassekvarter. - Bonvivant : (af fr.) levemand. - Estrade(n ): forhøjning med tilskuerpladser.

612

midt i Prikken : lige i centrum. - Kirsten Pils Kilde : den angivelige helligkilde, hvorom først et kildemarked, siden Dyrehavsbakken (nuv. Bakken) havde udviklet sig. - Dæmring : tusmørke, skumring. - Askepot : den stedmoderligt behandlede pige i brødrene Grimms eventyr af samme navn i deres Kinder- und Hausmärchen (1812-15). - Ryste-Toddy : specialitet blandet af vand fra Kirsten Pils Kilde og cognac plus sukker. - Kamme : flerfarvet, skåret ædelsten med reliefbillede.

613

Dryade : i græsk mytologi en gudinde, der bor i træer. - Katzenjammer og Prækner : jf. n.t.s.44. Herredsfoged : dommer og politimester. - Thingsret : formue- og ejendomsret, jf. n.t.s.622. - Schous Forordninger : lovsamling startet 1777 af J.H. Schou (1745-1840) og fortsat siden som standardværk for jurister. - Byron, Bums og Heine : se Efterskrift s.657f., s.659 og s.658. -Jagt : enmastet sejlskib.

614

Frokost : morgenmad. - nye Liv : jf. Dantes selvbiografiske fortælling og digtsamling Vita nuova (ca. 1290) om hans livsforandrende forelskelse i Beatrice. - Vindbeutel : charlatan, - latinsk Jura : (faget) romerret.

615

Blanfoe polydor : en særlig slags billardspil. - Jonathan : tro kammerat, ligesom Sauls søn Jonatan i forhold til David i GT, jf. 1. Sam., kap.14 - 2. Sam., kap.1, navnlig v.26. - Agentur : salgsarbejde for et firma. - det Decennium : (1860ernes) årti. - Tabet af Hertugdømmerne : dvs. af Slesvig og Holsten ved krigen 1864. - indbyrdes Spaltning : 748 mellem Højre og Venstre i dansk politik i resten af århundredet; jf. Efterskrift s.644. - Race-Krige : i den racetænkende Drachmanns perspektiv sikkert den fransk-tyske krig 1870-71, måske også den russisk-tyrkiske 1877. - Borgerkrige : der tænkes vel især på Pariserkommunen 1871. -Jus :jurastudiet. -Arnen : hjemmet.

616

en Milsvej : l dansk mil = ca. 7,5 km. - mournful[l] : (eng.) sørgmodig, sorgfuld. - gloomy : (eng.) dyster. - kunne øjne : nutid flertal, se Efterskrift s.682f.

617

ville fritte : se Efterskrift s.682f. - torebet Sejl : sejl mindsket med to reb. - klodsrebet Fok : tæt rebet og evt. formindsket forsejl.

618

plat for Vinden : i direkte medvind. - Braaddene : brænding, voldsomt brydende bølger. - Wahlverwand[t]schqft : det tyske ord, der som titlen på Goethes roman fra 1809 betegner en kemisk-psykologisk samhørighed. - Elementet : her altså: havet. - Bomløbet : mellem nordenden af Flådens Leje og Toldbodbroen.

619

Scribe : Eugène Scribe (1791-1861), fransk teaterforfatter, hvis velkonstruerede og overfladiske dramatik nød stor popularitet også på Det Kgl. Teater i København. - Calderon : Pedro Calderon de la Barca (1600-81), stor spansk dramatiker, genopdaget af romantikerne, i Danmark bl.a. J.L. Heiberg. - H.F . Ewald : (1821-1908), populær forf. af underholdende, ofte historiske romaner. - Bjørnson (...) i Italien : den norske digter Bjørnstjerne Bjørnson (1832-1909) opholdt sig under en længere udlandsrejse 1860-63 især i Rom. -forandret Signaler : i 1872 vakte Bjørnson megen debat i Danmark ved at anbefale, at man forandrede signaler til det forsonlige over for Tyskland (»signalfejden«). - Den russiske Roman : blev kendt i Danmark gennem oversættelser (ved Vilh. Møller) i 1870erne af Turgenev - med stor virkning på det moderne gennembruds forfattere - og fra midten af 1880erne af L. Tolstoj (især ved de russiskkyndige E. Hansen og W. Gerstenberg) og Dostoevskij (mest ved Drachmanns søster Erna Juel-Hansen). De forelå lidt tidligere på tysk og fransk; en indflydelsesrig fransk orientering forelå med E.-M. de Vogue: Le Roman russe (1886), endvidere Georg Brandes: Indtryk fra Rusland (1888). - sin Ø (...) Hugo : den franske digter Victor Hugo (1802-85) var som fjende af Napoleon III gået i landflygtighed og boede på den britiske Kanal-ø Guernsey indtil 1870. - ligesom Garibaldi : den italienske frihedshelt Giuseppe Garibaldi (1807-82) boede på øen Caprera nord for Sardinien, når han ikke stod i spidsen for militære aktioner imod Pavestaten og dens allierede. - Den store (...) Imperator : Napoleon III (1808-73), fransk kejser 1852-70. - Martensen : den toneangivende 749 teolog og biskop H.L. Martensen (1808-84) havde god afsætning på bl.a. sin Den kristelige Ethik (1871-78). - Blicher : St. St. Blicher (1782-1848). - Carl Bagger : (1807-46), boheme og forfatter af bl.a. romanen Min Broders Levnet (1835), der spillede en væsentlig rolle for Drachmann som romanforfatter. - vor bornholmske Saxo Grammaticus : den bornholmskfodte store sprogforsker og latinist J.N. Madvig (1804-86), der havde anmeldt Baggers roman i Maanedsskrift for Litteratur i 1835. - Aarestrup : Emil Aarestrup (1800-56) kom først rigtig i fokus ved en posthum udgivelse af hans digte med forord af Georg Brandes i 1877. - Stiftsfysikus : overordnet embedslæge i provinsen. - Andersen : H.C. Andersen (1805-75) led i sine sidste år af leverkræft. - Revue des deux mondes : det også uden for Frankrig meget læste, bredt kulturelle 14-dagesskrift, grundlagt 1831. - Athenæum : læseforening 1824-1901 i Kobenhavn. - Deviser : sedler med vers eller billedgåder. - Nordens Athen : navnlig i 1840erne og nærmest flg. årti den prangende betegnelse på Kobenhavn. - nye Kirker : propagandaen for at bygge nye kirker, bl.a. i den stærkt voksende hovedstad, organiseredes i 1890 i Udvalget for Kirkesagens Fremme. - Sædelighed : jf. den såkaldte sædelighedsfejde, hvor man især i årene 1883-87 i Danmark, Norge og Sverige stredes om opretholdelsen af den gamle officielle kønsmoral. - Totalqfholdenhed : kan dels parodisk sigte til et standpunkt i sædelighedsdiskussionen, dels til tidens aktive afholdsbevægelse over for alkohol. - Hundeskat : indført 1889. - indre Mission : den pietistiske vækkelsesbevægelse og kirkeretning fra midten af 1800-t. vandt i slutningen af århundredet også stærkt frem i København. - lod (...) ligge links : (af ty.) tog man sig ikke af. - Bondevenner : politisk gruppering i 1850erne og 60erne, hvis tilhængere senere indgik i Venstre. - Doktrinære : der sigtes formodentlig til de Nationalliberale, hvis storhedstid endtes med katastrofen i 1864, men som endnu lod sig identificere i en periode senere, inden de smeltede sammen med godsejerne i Højre.

620

Kierkegaard : Søren Kierkegaards (1813-55) skrifter lægger op til meget divergerende arter af kristendomsvurdering. - Feuerbach : Ludwig Feuerbach (1804-72), tysk religionsfilosof, der i hovedværket Das Wesen des Christentums (1841) opfattede forestillingerne om Gud som projektioner af mennerskers følelser, behov osv. - Strauss : den tyske religionshistoriker D. Fr. Strauss (1808-74) havde i værket Das Leben Jesu (1835) forsøgt at meddele en rent historisk opfattelse af Jesusskikkelsen og dens ry. - Renan : den franske religionshistoriker Ernest Renan (1829-92) havde bl.a. med bogen Vie de Jésus (1863) 750 fortsat og udbredt den samme betragtningsmåde, der af teologer opfattedes som gudsfjendtlig. - en tidligere Lærer : se Efterskrift s.646 om modellen, Drachmanns gymnasielærer på Metropolitanskolen og ven, litteraturhistorikeren Kristian Arentzen (1823-99). - aforistisk : i kort, tilspidset form. - den milesiske Venus el. Venus fra Milo: den berømte Afroditestatue fra øen Melos, opstillet i Louvremuseet i Paris. - Koteri : (litterær el. kunstner)klike. - literært Hakkelseskæren : at skære hakkelse i døgnets rejsestald er en betegnelse, oprindeligt i et digt 1861 af Carl Ploug, på journalistisk arbejde; videre om anmelderi o.lign. - Sisyfusarbejde : uendelighedsarbejde som det, hvormed Sisyfos straffedes if. græsk mytologi, - sit Arbejde : jf. Kr. Arentzens 8 bind lange værk Baggesen og Oehlenschläger (1870-78). - f Ny og Næ : titlen på en digtsamling af Vilh. Bergsøe (1867). - Krøllepapir : papir, der bruges til at sætte krøller, papillotter. - Kikindiewelt : (af ty.) grønskolling.

621

Styverfængere : personer, der kun er ude på pengefortjenesten ved fx litterært arbejde. - Skælm : bedrager; hos Holbek og Kjær (1969) nr. 3563. - Nelsons Undskyldning : den engelske søhelt admiral H. Nelson (1758-1805) førte angrebet på Københavns Red 2. april 1801; da hans foresatte, flådechefen H. Perker, signalerede til ham, at slaget skulle afbrydes, satte Nelson kikkerten for sit blinde øje; da han således var undskyldt for at se signalet, fortsatte han angrebet og vandt. - en Fører : Georg Brandes (1842-1927), hvis epokeskabende forelæsninger over Hovedstrømninger , påbegyndt nov. 1871, påhørtes af bl.a. Drachmann; jf. Efterskrift s.646. - Og Sol (...) ned : jf. Præd.Bog, kap.1, v.5. - Iliaden blev til Odysseen : af de to Homeriske heltedigte handler det første (i tidsskrifttrykket fejlagtigt stavet Illiaden ) om krig og erobring, det andet om den brydsomme og farefulde hjemrejse.