Drachmann, Holger Uddrag fra Forskrevet

Byron : se Efterskrift s.657f. - den staar (...) Syndefald : Byrons Don Juan , 1.sang, str. 127, v.2-3: »It stands alone,/ Like Adam's recollection of his fall.« På dansk her næsten som i Drachmanns o vers. (Første halvbind, 1882, s.55), der dog har »ene« i st. f. »alene«. - Komments : (af fr. og ty.) drikkelag. - Bakkanaler : gilder, udskejelser med alkohol. - Josef : Josef i Ægypten demonstrerede kyskhed ved at afvise de utugtige opfordringer fra Potifars hustru (1. Mos., kap.39); han blev ilde medhandlet af de fleste af sine brødre og havde således det moralske fortrin.