Drachmann, Holger Uddrag fra Forskrevet

Der er en Ø i Livet : citat fra Claras sang i Første Handling af Oehlenschlägers syngespil Ludlams Hule (1814), hvis 1. str. lyder: »Der er en Ø i Livet, / Dens rette Navn er Elskovs Ø, / Af steile Field omgivet, / Midt i den bittre Sø. / Enhver, som hører Øens Fryd, / Sig ønsker derhen, og iler derhen, / Men kommer snart tilbage / Med revne Seil igien.« (Poet.Skr . udg. af F.L. Liebenberg, 14. Deel, 1859, s.21). - den og den Ø : skildringen er digtet over Drachmanns kærlighedshistorie (og hans senere første hustru Vilhelmine Erichsen) på Bornholm; 751 holm; men øen identificeres ikke nærmere i teksten. - Herreds- eller Byfoged : se n.t.s.613 - Jus : se n.t.s.615. -Jagt : se n.t.s.613. - Trekroner : søfortet foran Københavns havn. - oret : fordærvet, mideholdigt. - Beskøjt : tvebak. - Schous Forordninger : se n.t.s.613. - Aagesens Thingsret : den københavnske juraprofessor Andreas Aagesen (1826-79) holdt normgivende forelæsninger om formue- og ejendomsret (tingsret) og udgav skrifter derom 1866ff. - Byron (...) Heine : se Efterskrift s.657f.