Drachmann, Holger Uddrag fra Forskrevet

Guanahani(s ): den ø i Bahamagruppen, som Columbus nåede i 1492 og kaldte San Salvador. - Va;. rp : trosse, fortøjningsreb. - Fataliteter : fortrædeligheder. - laa for Dræg : lå for anker. - Omen : (af lat.) varsel. - Torneroses Ø: hvor man sov ligesom prinsesse Tornerose i brødrene Grimms eventyr i deres Kinder- und Hausmärchen (1812-15). - Sprøjtehuset : brandstationen.