Drachmann, Holger Uddrag fra Forskrevet

Queue : (af fr.) kø, billardstok. - Pyramide : en art billardspil. - ret artige : virkelig kraftige. - Sybariter : livsnydere, nydelsessyge. - pokulerede : drak, svirede. - (ganske) enkelte : her formentlig i betydningen: enkle. - henkastede under en Mellemakt : som Drachmanns digt »Sakuntala« påbegyndt en teateraften i München 1876, tr. i romanen En Overkomplet (1876). - Heine (...) smaa Sange : »Aus meinen grossen Schmerzen/ Mach' ich die kleinen Lieder« lyder det i nr. 36 i afdelingen »Lyrisches Intermezzo« i Heinrich Heines Buch der Lieder (1827). - stadigt : vedholdende. - det stille Vand, den dybe Grund : jf, ordsproget »Det stille vand har den dybe grund«.