Drachmann, Holger Uddrag fra En Overkomplet

I nummeret for 30.7. af samme tidsskrift har S.M., dvs. Sigurd Müller, skrevet en rapport om dansk litteratur i første halvdel af 1876, og af den får man et levende indtryk af, at Drachmanns roman har været noget af en sensation: blandt de novellistiske arbejder har En Overkomplet »vakt størst Opsigt; man har fornøiet sig over den unge Digters geniale Friskhed og ualmindelige Virkelighedssans og baaret over - maaske mer end ønskeligt - med den løse Komposition og de ufærdige Karakterskildringer«.