Dalgas, Ernesto Dommedags Bog

9. Litteratur

  Udgaver:

 • Ernesto Dalgas: Dommedags Bog, Lehmann og Stages Boghandel, 1903.
 • Ernesto Dalgas: Dommedags Bog, 2. gennemsete Udgave ved Aage Henriksen og Henrik Schovsbo, Hans Reitzels Forlag, 1965.
 • Ernesto Dalgas: Lidelsens Vej, ed. Henrik Schovsbo, Danske Klassikere, Borgens Forlag/DSL, 1993.
 • Ernesto Dalgas: Kundskabens Bog, ed. Leon Jaurnow, Hans Reitzels Forlag, 1995.

  Behandlinger:

 • Axel Garde: Dansk Aand, Gjellerups Forlag, 1908.
 • Cai M. Woel: Troubadum I, Woels Forlag, 1930.
 • Jørgen Bukdahl: Det moderne Danmark, Aschehoug, 1931.
 • K.F Plesner: Kulturbærere, Aschehoug, 1938.
 • Jacob Paludan: Litterært Selskab, Hasselbalch, 1956.
 • Harald Beyer: Nietzsche og Norden, bd. II, Bergen, 1959.
 • Torben Brostrøm: Labyrint og arabesk, Gyldendal, 1967.
 • Henrik Schovsbo: »Mulighedens discipel«, i Den blå Port nr. 17, Rhodos, 1991.
 • Hans Rodian Pedersen m.fl: Nietzsche i Danmark, RUC-projekt 1992/93.
 • Leon Jaurnow: »Bindekapsler med filosofisk indhold«, i Magasin fra Det kongelige Bibliotek, nr. 2, 1994.
 • Peter Juncker-Mikkelsen: »Genfærd er sindssyge ånder«, i Press, nr. 100, 1994
 • Henrik Schovsbo: »Ernesto Dalgas - en moderne digter fra 1890-erne«, i Bogens Verden nr. 2, 1996.

Derudover henvises generelt til litteraturhistoriske oversigtsværker og til Dansk biografisk Leksikon. Omtaler i dagspressen er ikke medtaget.