Claussen, Sophus Sophus Claussens lyrik Bd. 8: Lyrikoversættelser

I: Bøger af Sophus Claussen

Na Naturbørn. Digte (1887). 2. opl. i Digte, 1 (1929): Na 2.
UB Unge Bander. Fortælling fra en Købstad. Med et lyrisk Forspil: "Frøken Regnvejr" (1894). 2. udg. (1912): UB 2.
Ki Kitty. Lyrisk Fortælling (1895). 2. opl. (1918): Ki 2.
AP Antonius i Paris (1896). 2. opl. (1918): AP 2.
Va Valfart (1896).
Ar Arbejdersken. Skuespil i tre Akter (1898).
Pi Pilefløjter (1899). 2. opl. (1918): Pi 2. 3. opl. i Digte, 2 (1929): Pi 3.
MK Mellem to Kyster. Fortællinger og Satirer (1899).
By Byen. I: Junker Firkløver. Nutidsroman (1900).
Tr Trefoden (1901).
Mi Mina. Et Digt om Byen (1902).
Dj Djævlerier (1904). 2. opl. i Digte, 3 (1930): Dj 2.
EoF Eroter og Fauner. En Række Digte (1910). 2. opl. (1923).
TE De Thulé à Ecbatane. Poémes. Traduits du Danois par Guy-Charles Cros. Paris (1910).
DV Danske Vers (1912) 2. opl. i Digte, 4 (1930): DV 2.
Fa Fabler (1917). 2. opl. (1918): Fa 2.
SV Samlede Værker I-VII (1918). Tr udeladt.
Lø Løvetandsfnug (1918).
DS Den danske Sommer. Udvalgte digte (1921).
PD Poèmes Danois. Traduits par Guy-Charles Cros. Paris (1922). Anden del består af digtene i TE. Hele udvalget svarer i sin sammensætning til DS. 192He Heroica. Nye Digte (1925). 2. opl. (1925): He 2.
TB Titania holdt Bryllup (1927).
Ft Foraarstaler (1927).
HT Hundrede Taels. Med Forfatterens Forord og en Sophus Claussen Bibliografi ved Poul Uttenreitter og Stig Veibel (1927).
FR Fortællingen om Rosen (1927).
Hv Hvededynger (1930).