Brandes, Georg Uddrag fra Hovedstrømninger. Emigrantliteraturen (1872)

H. Saa gaa i dig selv og bed Guderne tilgive dig dine Noter til Homer, hvor vi forekommer dig for store. Det tror jeg, for store.