Brandes, Georg Uddrag fra Hovedstrømninger. Den romantiske skole i Tyskland (1873)

Hold dig standhaftigt, mit Hjerte! - brist ikke, berørt af den sviende Straale, der trængte ind i Brystet, - Friskt Mod, min Sjæl! - løft dig op i det Element, som fødte dig og som er dit Hjem!