Blicher, Steen Steensen Noveller

Danske Klassikere udgives med støtte fra Litteraturrådet. Redaktionsudvalg: Charlotte Madsen for Nyt Dansk Litteraturselskab, Hanne Marie Svendsen for Danske Skonlitterære Forfattere, Mogens Brøndsted, Jørgen Hunosøe og Esther Kielberg for DSL. Serien redigeres af de to sidstnævnte, dette bind desuden af Mette Winge som tilsynsførende. Tekstgrundlag: Steen Steensen Blicher: Samlede Skrifter. 1-33. 1920-34 og Steen Steensen Blicher: Digte og Noveller. 1-2. 1946. Begge DSL. Nr. 192113.

Efterskrift og noter © DSL/Borgen 1991 · ISBN 87-418-6265-1 Omslag: Lars Rosenquist Bech-Jessen på grundlag af I. W. Gertners tegning fra 1845 af St. St. Blicher samt Blichers afskrift af digtet »Slauet ve Kjøvvenhaun« (1832, se s. 357), NkS 3997,4° Tryk: Rounborgs Grafiske Hus, Holstebro · Papir: Book Design -1,3 - 100 g, Svane-mærket, klor- og syrefrit · ISO 9706.
1.udgave, 2. oplag 1999