Blicher, Steen Steensen Uddrag fra Noveller

Efterskrift og noter © DSL/Borgen 1991 · ISBN 87-418-6265-1 Omslag: Lars Rosenquist Bech-Jessen på grundlag af I. W. Gertners tegning fra 1845 af St. St. Blicher samt Blichers afskrift af digtet »Slauet ve Kjøvvenhaun« (1832, se s. 357), NkS 3997,4° Tryk: Rounborgs Grafiske Hus, Holstebro · Papir: Book Design -1,3 - 100 g, Svane-mærket, klor- og syrefrit · ISO 9706.
1.udgave, 2. oplag 1999